Close

Asiakastarina: Östman Trading

Hiilidioksidi pakastevarasto 2019

Tarina

Östman Trading Oy:lle tuli kysynnän kasvun seurauksena tarve laajentaa pakastevarastoa. He kysyivät Kokkolan Kylmäpalvelulta millä kylmäaineella tulevan pakastevaraston jäähdytys kannattaisi toteuttaa. Ehdotimme ratkaisuksi hiilidioksidia, seuraavista syistä. Kylmä-ala on osittain myllerryksessä. Euroopan Unionin alueella on kovat päästötavoitteet mm. kylmäaineiden GWP arvot halutaan alaspäin. Eri maille on annettu kiintiöt korkean GWP-arvon omaaville kylmäaineille ja tämä on johtanut kylmäaineiden hintojen nousuun. Tästä johtuen luonnolliset kylmäaineet kuten CO2 GWP=1 ja Nh3 GWP=0 ovat suosittuja. Östman Tradingin tapauksessa kylmätehontarve ei ole riittävän iso Nh3:lle, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäi tässä tapauksessa CO2. Vuoden 2021 alusta HFC-aineiden kiintiö EU:n alueella on vain 45% vuoden 2015 tasosta ja vuonna 2024 31%.

Östman Trading Oy pyysi tarjouksen hiilidioksidikylmälaitoksesta Kokkolan kylmäpalvelulta ja muilta sopivilta urakoitsijoilta.

Mitoitimme kylmälaitteet lähtötietojen perusteella. Mitoituksessa huomioidaan haluttu lämpötila, varastoitava(t) tuote (tuotteet) tuotteen tulolämpötila, tuotteen vaihto/vrk, varaston rakenne ja k-arvot. Asiakkaan toive oli maksimoida käyttövarmuus, joten kylmälaitos jaettiin kahteen itsenäiseen osaan. Mitoituksien ja asiakkaan toiveiden perusteella valitsimme sopivat laitteet ja laskimme tarjouksen.

Kokkolan Kylmäpalvelun tarjous oli sopiva ja riittävän edullinen, joten Östman Trading tilasi kylmälaitteet avaimet käteen toimituksena.

Kaupan varmistuttua pääkomponentit tilattiin ja alkoi putkisto-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu. Ensimmäiseksi tehtiin putkistosuunnitelma ja positioitiin laitteet. Putkistosuunnitelman perusteella tehtiin sähkösuunnitelmat sähkökeskuksesta, joka ohjaa höyrystinpuhaltimia ja viidestä tulistussäädinkotelosta. Automaatioksi olimme valinneet Danfoss:in yksikkösäätimet. Säätimille annettiin osoitteet ja valvomoon piirrettiin tarvittavat prosessi- ja pohjakuvat seurantaa varten.  

Uuden pakastevaraston rakentaminen alkoi kesällä 2019. Varaston pohjapinta-ala 1024m2 ja korkeus 14m. Pakastevaraston yhteyteen rakennettiin myös kylmävarasto ja konehuone hiilidioksidilaitoksen kompressorikoneikoille.

Syksyllä pääsimme asentamaan höyrystimiä ja putkilinjoja pakastevarastoon. Pakastevarastoon asennettiin 4kpl 30kW höyrystimiä ja kylmiöön 2kpl 10kW höyrystimiä. Lisäksi vanhempaan pakastevarastoon, jota jäähdytettiin aiemmin pelkästään HFC-kylmälaitteilla(R404A), asennettiin yksi 30kW hiilidioksidihöyrystin. Konehuoneen valmistuttua haalattiin koneikot sisälle ja asennettiin kaasunjäähdyttimet konehuoneen katolle. Kylmälaitteiden sähköasennukset tehtiin putkistoasennuksien valmistuttua.


Joulukuussa 2019 laitoksen asennukset olivat valmiit ja käyttöönotto aloitettiin. Käyttöönotto sujui ilman suurempia ongelmia.

Laitos kävi suuremmitta ongelmitta 2020 toukokuuhun asti, jolloin kylmäainevaraajien paine alkoi nousta. Varaajanpainetta säätävän venttiilin asetusta korjattiin, jolloin ongelma poistui. Tekniset tiedot

  • Koneikot: 2x SCM Booster koneikko
  • Pakastevaraston höyrystimet: 4x 30kW/-22°C
  • Kylmävaraston höyrystimet: 2x 10kW/+2°C
  • Vanhan pakastevaraston höyrystin: 30kW/-22°C
  • Automaatio: Danfoss AdapCool, etävalvonta ja -käyttö

    Kylmälaitos on ylikriittinen CO2-laitos. Automaatio päättää ulkolämpötilan perusteella toimiiko kylmälaitos yli vai alikriittisenä laitoksena. Tämä siksi, että kylmälaitos toimisi mahdollisimman energiatehokkaasti.


Tietoa

GWP-arvo = kuinka suuri kasvihuonevaikutus yhdellä kilolla kylmäainetta on verrattuna hiilidioksidiin (CO2). Ilmakehään vapautuu hiilidioksidia esimerkiksi metsäpaloista, autoilusta, energiantuotannosta ja monista ihmisen toiminnoista ja mittayksikkönä käytetään CO2-lukua.

Alikriittinen= Kaasujäähdytin toimii lauhduttimena. Hiilidioksidi lauhtuu kaasujäähdyttimessä.

Ylikriittinen= Kaasunjäähdytin jäähdyttää kaasua, mutta hiilidioksidin lauhtuminen tapahtuu nestevaraajassa.

Görans

Fresh

CABB

Hoviruoka

Kewatec Aluboat

Arctic Birch

Valio

Rani plast

Apetit

Oilon

Kokkolan kaupunki